Bio Apfelchips Topaz 50g

€ 2,20 inkl. 10% MWSt.
€ 44,00 / kg

Bio Apfelchips in Bergmilchschokolade 100g

€ 4,50 inkl. 10% MWSt.
€ 45,00 / kg

Bio Apfelchips in Nobelbitterschokolade 100g

€ 4,50 inkl. 10% MWSt.
€ 45,00 / kg

Bio Apfelmüsli 250g

€ 3,60 inkl. 10% MWSt.
€ 14,40 / kg

Bio Apfelmus 350g

€ 3,90 inkl. 10% MWSt.
€ 11,14 / kg

Bio Zwetschkenröster 400g

€ 5,50 inkl. 10% MWSt.
€ 13,75 / kg

Bio Zwetschkenkompott 200g

€ 3,50 inkl. 10% MWSt.
€ 17,50 / kg

Bio Marillenkompott 200g

€ 4,30 inkl. 10% MWSt.
€ 21,50 / kg