Bio Apfelchips Topaz 50g

€ 2,30 inkl. 10% MWSt.
€ 46,00 / kg

Bio Apfelchips in Bergmilchschokolade 100g

€ 4,90 inkl. 10% MWSt.
€ 49,00 / kg

Bio Apfelchips in Nobelbitterschokolade 100g

€ 4,90 inkl. 10% MWSt.
€ 49,00 / kg

Bio Apfelmüsli 250g

€ 3,60 inkl. 10% MWSt.
€ 14,40 / kg

Bio Apfelmus 350g

€ 3,90 inkl. 10% MWSt.
€ 11,14 / kg